МОН ДНР Ministry of Education and Science of DPR
State Budgetery Institution
«Institute of Applied Mathematics and Mechanics»
 
 
 


Contacts

Address: DPR 83114, Donetsk, Voroshilovskiy district, Rosa Luxemburg Street, 74

Phone: +7 (856) 311-03-91
Fax: +7 (856) 311-01-75
E-mail:
 

Book Series

Volume 1 I.V.Skrypnik. Selected works. – Kyiv: Naukova dumka, 2008. – 408 p.
Volume 1 I.V.Skrypnik. Selected works. – Kyiv: Naukova dumka, 2008. – 408 p.
The first volume of the monograph series “Problems and methods: mathematics, mechanics, cybernetics” contains I.V.Skrypnik’s selected works in which the following questions are studied: A-harmonic forms on a Riemannian manifold, regularity of solutions of quasilinear elliptic high-order equations, topological methods of investigation of solvability of nonlinear equations, quasilinear high-order equations with strengthened ellipticity, regularity of a boundary point for quasilinear equations, point-wise estimates of solutions of model nonlinear problems and homogenization of nonlinear Dirichlet problems in domains with composite structure.
More
 
Volume 2    A.A.Kovalevsky, I.I.Skrypnik, A.E.Shishkov. Singular solutions of nonlinear elliptic and parabolic equations. Kyiv: Naukova dumka, 2010. – 499 p.
Volume 2 A.A.Kovalevsky, I.I.Skrypnik, A.E.Shishkov. Singular solutions of nonlinear elliptic and parabolic equations. Kyiv: Naukova dumka, 2010. – 499 p.
In the second volume of the series  «Problems and methods: mathematics, mechanics,
cybernetics» several trends of investigation of singular solutions of nonlinear elliptic and parabolic equations are covered. Results on existence and properties of weak and entropy solutions for elliptic second-order equations and some classes of fourth-order equations with  L1-data are stated. Questions on removability of singularities and asymptotic behaviour of solutions in a neighbourhood  of singularity set for general elliptic and parabolic second-order equations in divergence form are considered. Localized and nonlocalized singularly peaking boundary regimes for different classes of quasilinear parabolic second- and high-order equations in divergence form are described.
Annotation and table of contents in English are given at the end of the book.
More
 
Том 4. В.П. Моторний, В.Ф. Бабенко, О.А. Довгоший, О.І. Кузнецова. Теорія апроксимації та гармонійний аналіз. - Київ: Наукова Думка, 2012. - 318 с.
Том 4. В.П. Моторний, В.Ф. Бабенко, О.А. Довгоший, О.І. Кузнецова. Теорія апроксимації та гармонійний аналіз. - Київ: Наукова Думка, 2012. - 318 с.
Книга містить широке коло найостанніших результатів у галузі теорії апроксимації та гармонійного аналізу, отриманих співробітниками відділу теорії функцій ІПММ НАН України м. Донецьк. Серед цих результатів можна відмітити теореми по відомій проблемі С.М. Нікольського про наближення функцій з урахуванням положення точки на відрізку, точні нерівності типу Колмогорова для похідних дрробового порядку функцій однієї та багатьох змінних, узагальнення ряду класичних результатів теорії аналітичних функцій в одиничному колі на випадок обмежених однозв'язних областей (теорем братів Рісс, Вермера, Сеге та ін.), розв'язок задачі про одночасну апроксимацію функцій з просторів Харді, неполіпшувані нерівності типу Сідона для сферичних та поліедральних ядер Діріхле, m-кратні аналоги теорем Сідона-Теляковського, Фоміна, Фрідлі та ін.
More
 
Том 5 В.Я. Гутлянський, В.І. Рязанов. Геометрична та топологічна теорія функцій та відображень. - Київ: Накова   Думка, 2011ю - 424с.
Том 5 В.Я. Гутлянський, В.І. Рязанов. Геометрична та топологічна теорія функцій та відображень. - Київ: Накова Думка, 2011ю - 424с.
У п'ятому томі серії "Задачi i методи: математика, механіка, кібернетика" представлені дослідження з теорії конформних і квазіконформних відображень та їх узагальнень. Перша частина монографії присвячена геометричній теорії аналітичних функцій і містить рішення ряду складних екстремальних задач цієї теорії. Друга частина  пов'язана з дослідженням локальной  поведінки квазіконформного відображення  залежно від аналітичних властивостей його комплексної характеристики з застосуванням до теорії симетрії Гардінера-Саллівана і теорії асимптотично конформних кривих Поммеренке. Одержано точний розв'язок рішення відомої проблеми обертання  Джона з теорії пружності і наведено посилення класичної теореми Тейхмюллера-Віттіха-Бєлінського про конформну диференційованість квазіконформних відображень. У заключній частині  розглянуті топологічні аспекти теорії квазіконформних відображень та їх узагальнень з застосуванням до теорії варіаційного методу, рівнянь математичної фізики та досліджень поведінки відображень у точці.

Для науковців, аспірантів і студентів, що спеціалізуються в галузі теорії функцій і відображень.
More
 
Volume 7. I.N. Gashenenko, G.V. Gorr, A.M. Kovalev. Classical problems of the rigid body dynamics. – Kyiv: Naukova dumka, 2012. – 402 p.
Volume 7. I.N. Gashenenko, G.V. Gorr, A.M. Kovalev. Classical problems of the rigid body dynamics. – Kyiv: Naukova dumka, 2012. – 402 p.
      The seventh volume of the series «Problems and methods: mathematics, mechanics,cybernetics» is devoted to a detailed and systematic study of integrable and non-integrable problems of the dynamics of a rigid body about a fixed point.
More
 

Book Series 1 - 5 of 12
First | Prev. | 1 2 3 | Next | Last All


free counters