МОН ДНР Міністерство освіти і науки ДНР
Державна бюджетна установа
«Інститут прикладної математики і механіки»
 
 
 


Контакти

Адреса: ДНР 83114, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: +7 (856) 311-03-91
Факс: +7 (856) 311-01-75
E-mail:
 

Журнали

Український математичний вісник
Український математичний вісник
“Український математичний вісник” публікує оригінальні та оглядові статті з основних напрямків
теоретичної математики, переважно з теорії функцій та функціонального аналізу, звичайних диференціальних рівнянь,
рівнянь з частинними похідними та рівнянь математичної фізики, алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики,
геометрії та топології.


Засновники:
Інститут математики НАН України,
Інститут прикладної математики і механіки,
Українське математичне товариство


Адреса редакції:
ДУ Інститут прикладної математики і механіки
Національної академії наук України
вул. Рози Люксембург, 74, 283114, Донецьк, ДНР
Електронна пошта: UMB.Submission@iamm.su
Тел.: 062 303 61 77

 

free counters


Правила для авторів УМВ

Статті, що подаються до розгляду в журнал "Український математичний вісник" повинні бути написині на одній з наступних мов: англійська, російська, українська.

Редакція рекомендує надсилати електронний варіант статті в форматі PostScript або PDF з доданням ТеХ-файлу на E-mail: UMB.Submission@iamm.su.

Стаття повинна бути виконана в одном з наступних редакторів: TEX, AMS-LATEX, LATEX або LATEX2e.

Малюнки (якщо такі є) повинні бути представлені в окремих файлах у одному з форматів ЕPS, BMP, TIFF, JPEG, с розрішуючою можливістю не меньш ніж 600dpi.

До кожної статті необхідно додавати наступну інформацію: повні поштові адреса всіх авторів, електронні адреси, анотацію статті власною мовою статті та англійською мовою, індекс предметної класиффкації MSC 2010 (доступно на http://www.ams.org/msc) та ключові слова і фрази.

Пильне прохання при оформленні ТеХ-файлу не перевизначати стандартні команди.

Зразок файлу

 

Повернення до списку