Минобрнауки России Міністерство науки і вищої освіти Російської Федерації
Федеральна державна бюджетна наукова установа
«Інститут прикладної математики і механіки» (ФДБНУ ІПММ)
 
 
 


Контакти

Адреса: РФ, ДНР, 283048, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: +7 (856) 311-03-91
Факс: +7 (856) 311-01-75
E-mail:
 

Книжкова серія

Том 1 І.В.Скрипник. Вибрані праці. – Київ: Наукова думка, 2008. – 408 с.
Том 1 І.В.Скрипник. Вибрані праці. – Київ: Наукова думка, 2008. – 408 с.
Перший том серії “Задачі і методи: математика, механіка, кібернетика” складають вибрані
твори І.В. Скрипника, в яких викладено його основні результати у вивченні слідуючих
питань: A -гармонічні форми на рімановому просторі, регулярність розв’язків квазілінійних
еліптичних рівнянь вищого порядку, топологічні методи дослідження розв’язності
нелінійних рівнянь, квазілінійні рівняння вищого порядку з підсиленою еліптичністю,
регулярність межевої точки для квазілінійних рівнянь, поточкові оцінки розв’язків
модельних нелінійних задач і усереднення нелінійних задач Діріхле в областях складної
структури.
Для наукових працівників, аспірантів і студентів, що спеціалізуються у галузі теорії
диференціальних рівнянь з частинними похідними і нелінійного аналізу.
Детальніше
 
Том 2 О.А.Ковалевський, І.І.Скрипник, А.Є.Шишков. Сингулярні розв’язки нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь. – Київ: Наукова думка, 2010. – 499 с.
Том 2 О.А.Ковалевський, І.І.Скрипник, А.Є.Шишков. Сингулярні розв’язки нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь. – Київ: Наукова думка, 2010. – 499 с.
У другому томі серії «Задачі і методи: математика, механіка, кібернетика» подано декілька напрямків дослідження сингулярних розв’язків нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь. Викладено результати про існування і властивості слабких і ентропійних  розв’язків для еліптичних рівнянь другого порядку і деяких класів рівнянь четвертого порядку з  L1-даними. Висвітлено питання про усунення особливостей і асимптотичну поведінку розв’язків в околі множини сингулярності для загальних дивергентних еліптичних і параболічних рівнянь другого порядку. Дано опис локалізованих і нелокалізованих сингулярно загострених граничних режимів для  різних класів квазілінійних дивергентних параболічних рівнянь другого і високого порядків.
Для наукових працівників, аспірантів і студентів, що спеціалізуються у галузі теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними і нелінійного аналізу.

Детальніше
 
Том 4. В.П. Моторний, В.Ф. Бабенко, О.А. Довгоший, О.І. Кузнецова. Теорія апроксимації та гармонійний аналіз. - Київ: Наукова Думка, 2012. - 318 с.
Том 4. В.П. Моторний, В.Ф. Бабенко, О.А. Довгоший, О.І. Кузнецова. Теорія апроксимації та гармонійний аналіз. - Київ: Наукова Думка, 2012. - 318 с.
Книга містить широке коло найостанніших результатів у галузі теорії апроксимації та гармонійного аналізу, отриманих співробітниками відділу теорії функцій ІПММ НАН України м. Донецьк. Серед цих результатів можна відмітити теореми по відомій проблемі С.М. Нікольського про наближення функцій з урахуванням положення точки на відрізку, точні нерівності типу Колмогорова для похідних дрробового порядку функцій однієї та багатьох змінних, узагальнення ряду класичних результатів теорії аналітичних функцій в одиничному колі на випадок обмежених однозв'язних областей (теорем братів Рісс, Вермера, Сеге та ін.), розв'язок задачі про одночасну апроксимацію функцій з просторів Харді, неполіпшувані нерівності типу Сідона для сферичних та поліедральних ядер Діріхле, m-кратні аналоги теорем Сідона-Теляковського, Фоміна, Фрідлі та ін.
Детальніше
 
Том 5 В.Я. Гутлянський, В.І. Рязанов. Геометрична та топологічна теорія функцій та відображень. - Київ: Накова   Думка, 2011ю - 424с.
Том 5 В.Я. Гутлянський, В.І. Рязанов. Геометрична та топологічна теорія функцій та відображень. - Київ: Накова Думка, 2011ю - 424с.
У п'ятому томі серії "Задачi i методи: математика, механіка, кібернетика" представлені дослідження з теорії конформних і квазіконформних відображень та їх узагальнень. Перша частина монографії присвячена геометричній теорії аналітичних функцій і містить рішення ряду складних екстремальних задач цієї теорії. Друга частина  пов'язана з дослідженням локальной  поведінки квазіконформного відображення  залежно від аналітичних властивостей його комплексної характеристики з застосуванням до теорії симетрії Гардінера-Саллівана і теорії асимптотично конформних кривих Поммеренке. Одержано точний розв'язок рішення відомої проблеми обертання  Джона з теорії пружності і наведено посилення класичної теореми Тейхмюллера-Віттіха-Бєлінського про конформну диференційованість квазіконформних відображень. У заключній частині  розглянуті топологічні аспекти теорії квазіконформних відображень та їх узагальнень з застосуванням до теорії варіаційного методу, рівнянь математичної фізики та досліджень поведінки відображень у точці.

Для науковців, аспірантів і студентів, що спеціалізуються в галузі теорії функцій і відображень.
Детальніше
 
Том 7. І.М. Гашененко, Г.В. Горр, О.М. Ковальов. Класичні задачі динаміки твердого тіла. - Київ: Наукова  Думка, 2012. - 402с.
Том 7. І.М. Гашененко, Г.В. Горр, О.М. Ковальов. Класичні задачі динаміки твердого тіла. - Київ: Наукова Думка, 2012. - 402с.
         У сьомому томі серії “Задачi i методи: математика, механіка, кібернетика” представлені дослідження класичних задач динаміки твердого тіла.
Детальніше
 

1 - 5 з 12
Початок | Попер. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі


free counters