МОН ДНР Міністерство освіти і науки ДНР
Державна бюджетна установа
«Інститут прикладної математики і механіки»
 
 
 


Контакти

Адреса: ДНР 83114, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: +7 (856) 311-03-91
Факс: +7 (856) 311-01-75
E-mail:
 

Книжкова серія

Том 1 І.В.Скрипник. Вибрані праці. – Київ: Наукова думка, 2008. – 408 с.
Том 1 І.В.Скрипник. Вибрані праці. – Київ: Наукова думка, 2008. – 408 с.
Перший том серії “Задачі і методи: математика, механіка, кібернетика” складають вибрані
твори І.В. Скрипника, в яких викладено його основні результати у вивченні слідуючих
питань: A -гармонічні форми на рімановому просторі, регулярність розв’язків квазілінійних
еліптичних рівнянь вищого порядку, топологічні методи дослідження розв’язності
нелінійних рівнянь, квазілінійні рівняння вищого порядку з підсиленою еліптичністю,
регулярність межевої точки для квазілінійних рівнянь, поточкові оцінки розв’язків
модельних нелінійних задач і усереднення нелінійних задач Діріхле в областях складної
структури.
Для наукових працівників, аспірантів і студентів, що спеціалізуються у галузі теорії
диференціальних рівнянь з частинними похідними і нелінійного аналізу.
Детальніше
 
Том 2 О.А.Ковалевський, І.І.Скрипник, А.Є.Шишков. Сингулярні розв’язки нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь. – Київ: Наукова думка, 2010. – 499 с.
Том 2 О.А.Ковалевський, І.І.Скрипник, А.Є.Шишков. Сингулярні розв’язки нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь. – Київ: Наукова думка, 2010. – 499 с.
У другому томі серії «Задачі і методи: математика, механіка, кібернетика» подано декілька напрямків дослідження сингулярних розв’язків нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь. Викладено результати про існування і властивості слабких і ентропійних  розв’язків для еліптичних рівнянь другого порядку і деяких класів рівнянь четвертого порядку з  L1-даними. Висвітлено питання про усунення особливостей і асимптотичну поведінку розв’язків в околі множини сингулярності для загальних дивергентних еліптичних і параболічних рівнянь другого порядку. Дано опис локалізованих і нелокалізованих сингулярно загострених граничних режимів для  різних класів квазілінійних дивергентних параболічних рівнянь другого і високого порядків.
Для наукових працівників, аспірантів і студентів, що спеціалізуються у галузі теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними і нелінійного аналізу.

Детальніше
 
Том 4. В.П. Моторний, В.Ф. Бабенко, О.А. Довгоший, О.І. Кузнецова. Теорія апроксимації та гармонійний аналіз. - Київ: Наукова Думка, 2012. - 318 с.
Том 4. В.П. Моторний, В.Ф. Бабенко, О.А. Довгоший, О.І. Кузнецова. Теорія апроксимації та гармонійний аналіз. - Київ: Наукова Думка, 2012. - 318 с.
Книга містить широке коло найостанніших результатів у галузі теорії апроксимації та гармонійного аналізу, отриманих співробітниками відділу теорії функцій ІПММ НАН України м. Донецьк. Серед цих результатів можна відмітити теореми по відомій проблемі С.М. Нікольського про наближення функцій з урахуванням положення точки на відрізку, точні нерівності типу Колмогорова для похідних дрробового порядку функцій однієї та багатьох змінних, узагальнення ряду класичних результатів теорії аналітичних функцій в одиничному колі на випадок обмежених однозв'язних областей (теорем братів Рісс, Вермера, Сеге та ін.), розв'язок задачі про одночасну апроксимацію функцій з просторів Харді, неполіпшувані нерівності типу Сідона для сферичних та поліедральних ядер Діріхле, m-кратні аналоги теорем Сідона-Теляковського, Фоміна, Фрідлі та ін.
Детальніше
 
Том 5 В.Я. Гутлянський, В.І. Рязанов. Геометрична та топологічна теорія функцій та відображень. - Київ: Накова   Думка, 2011ю - 424с.
Том 5 В.Я. Гутлянський, В.І. Рязанов. Геометрична та топологічна теорія функцій та відображень. - Київ: Накова Думка, 2011ю - 424с.
У п'ятому томі серії "Задачi i методи: математика, механіка, кібернетика" представлені дослідження з теорії конформних і квазіконформних відображень та їх узагальнень. Перша частина монографії присвячена геометричній теорії аналітичних функцій і містить рішення ряду складних екстремальних задач цієї теорії. Друга частина  пов'язана з дослідженням локальной  поведінки квазіконформного відображення  залежно від аналітичних властивостей його комплексної характеристики з застосуванням до теорії симетрії Гардінера-Саллівана і теорії асимптотично конформних кривих Поммеренке. Одержано точний розв'язок рішення відомої проблеми обертання  Джона з теорії пружності і наведено посилення класичної теореми Тейхмюллера-Віттіха-Бєлінського про конформну диференційованість квазіконформних відображень. У заключній частині  розглянуті топологічні аспекти теорії квазіконформних відображень та їх узагальнень з застосуванням до теорії варіаційного методу, рівнянь математичної фізики та досліджень поведінки відображень у точці.

Для науковців, аспірантів і студентів, що спеціалізуються в галузі теорії функцій і відображень.
Детальніше
 
Том 7. І.М. Гашененко, Г.В. Горр, О.М. Ковальов. Класичні задачі динаміки твердого тіла. - Київ: Наукова  Думка, 2012. - 402с.
Том 7. І.М. Гашененко, Г.В. Горр, О.М. Ковальов. Класичні задачі динаміки твердого тіла. - Київ: Наукова Думка, 2012. - 402с.
         У сьомому томі серії “Задачi i методи: математика, механіка, кібернетика” представлені дослідження класичних задач динаміки твердого тіла.
Детальніше
 
Том 13 В.М.Ткаченко. Математичне моделювання, ідентифікація та управління технологічними процесами теплової обробки матеріалів. – Київ: Наукова думка, 2008. – 244 с.
Том 13 В.М.Ткаченко. Математичне моделювання, ідентифікація та управління технологічними процесами теплової обробки матеріалів. – Київ: Наукова думка, 2008. – 244 с.
На основі нелінійних рівнянь тепло - массоперенесення й задач із невідомою межею розроблені математичні моделі ряду технологічних процесів теплової обробки матеріалів. Запропоновано методи й алгоритми рішення задач ідентифікації параметрів моделей, що використовують ідеї регуляризації й функціональної апроксимації. На єдиній методологічний основі розроблено алгоритми керування температурним режимом обробки матеріалів, що реалізують мінімум середнього квадратичного відхилення температури матеріалу. Вивчено задачу синтезу алгоритмів розімкнутого керування, а також керування з використанням оперативної оцінки температурного стану як зворотний зв'язок. Імітаційним моделюванням отримані чисельні оцінки точності синтезованих алгоритмів фільтрації й керування.
Детальніше
 
Д.Е. Иванов Генетические алгоритмы построения входных идентифицирующих последовательностей цифровых устройств / Иванов Д.Е. Донецк, 2012. 240с.
Д.Е. Иванов Генетические алгоритмы построения входных идентифицирующих последовательностей цифровых устройств / Иванов Д.Е. Донецк, 2012. 240с.
В монографии рассматриваются вопросы построения генетических алгоритмов идентификации цифровых устройств. Предложены модели применения таких алгоритмов, на основании которых показывается практическое «конструирование» различных прикладных методов построения идентифицирующих последовательностей широкого класса. Разрабатываются методы построения параллельных версии генетических алгоритмов на основании схемы «хозяин-рабочий» и схемы «островов» для параллельных вычислительных систем широкого класса. Описываются структура и построение системы моделирования и идентификации, основой которой служат разработанные эволюционные методы.
Детальніше
 

1 - 12 з 12
Початок | Попер. | 1 | Наст. | Кінець По стор.


free counters