МОН ДНР Міністерство освіти і науки ДНР
Державна бюджетна установа
«Інститут прикладної математики і механіки»
 
 
 


Контакти

Адреса: ДНР 83114, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: +7 (856) 311-03-91
Факс: +7 (856) 311-01-75
E-mail:
 

Книжкова серія

Том 2 О.А.Ковалевський, І.І.Скрипник, А.Є.Шишков. Сингулярні розв’язки нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь. – Київ: Наукова думка, 2010. – 499 с.
Том 2 О.А.Ковалевський, І.І.Скрипник, А.Є.Шишков. Сингулярні розв’язки нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь. – Київ: Наукова думка, 2010. – 499 с.
У другому томі серії «Задачі і методи: математика, механіка, кібернетика» подано декілька напрямків дослідження сингулярних розв’язків нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь. Викладено результати про існування і властивості слабких і ентропійних  розв’язків для еліптичних рівнянь другого порядку і деяких класів рівнянь четвертого порядку з  L1-даними. Висвітлено питання про усунення особливостей і асимптотичну поведінку розв’язків в околі множини сингулярності для загальних дивергентних еліптичних і параболічних рівнянь другого порядку. Дано опис локалізованих і нелокалізованих сингулярно загострених граничних режимів для  різних класів квазілінійних дивергентних параболічних рівнянь другого і високого порядків.
Для наукових працівників, аспірантів і студентів, що спеціалізуються у галузі теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними і нелінійного аналізу.

 

Скачати у форматі PDF
 

Повернення до списку