МОН ДНР Міністерство освіти і науки ДНР
Державна бюджетна установа
«Інститут прикладної математики і механіки»
 
 
 


Контакти

Адреса: ДНР 83114, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: +7 (856) 311-03-91
Факс: +7 (856) 311-01-75
E-mail:
 

Журнали

Нелінійні крайові задачі
Нелінійні крайові задачі
Рік заснування: 1989
Періодичність: раз на рік ISSN: 0236-0497
Мова видання: українська, російська, англійська

Публикації у збірнику обіймають широкий спектр проблем з теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними та їх застосувань у математичній фізиці, зокрема якісну теорію нелінійних еліптичних та параболічних рівнянь, задачі з вільними межами, що виникають в проблемах фильтрації, біології, тощо, функціональні та асимптотичні методи теорії нелінійних крайових задач.
 

free counters


Статті, що подаються до розгляду повинні бути написані українською, англійською або російською мовами.Редакція рекомендує надсилати електронний варіант статті в форматі PostScript або PDF з доданням ТеХ-файлу на E-mail: nbvp@iamm.su
Стаття повинна бути виконана в одному з наступних редакторів: LATEX або LATEX2e. Малюнки (якщо такі є) повинні бути представлені в окремих файлах у форматі ЕPS.

До кожної статті необхідно додавати наступну інформацію: повні поштові адреса всіх авторів, електронні адреси, анотацію статті власною мовою статті та англійською мовою, індекс предметної класифікації MSC 2000.

Адреса редакції: Інститут прикладної математики і механіки; вул.Р.Люксембург, 74;  283114, Донецьк, ДНР, тел. 311-03-51
 

Повернення до списку