МОН ДНР Міністерство освіти і науки ДНР
Державна установа
«Інститут прикладної математики і механіки»
 
 
 


Контакти

Адреса: ДНР 83114, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: (062) 311-03-91
Факс: (062) 311-01-75
E-mail:
 

Відділи

Відділ теорії керуючих систем та лабораторія дискретної математики та прикладної алгебри
 • методи розімкненого управління і управління із зворотним зв'язком;
 • методи параметричної ідентифікації, у тому числі систем з розподіленими параметрами ;
 • стохастичне моделювання і аналіз якості систем управління;
 • проектування систем управління на основі методу прогностичного управління;
 • математичне і комп'ютерне моделювання технологічних процесів на основі законів тепло- і масопереносу (енергетика, металургія, коксохімія).
 • діагностика дискретних апаратних та програмних систем;
 • еволюційні обчислення і алгоритми та їх застосування в задачах діагностики дискретних систем і задачах обробки та розпізнавання зображень, зокрема, медичних зображень;
 • розробка та дослідження гемодинамічних моделей судинної системи людини та їх візуалізація;
 • теорія автоматів;
 • теорія алгоритмів і формальних мов;
 • дослідження автоматоподібних систем та їх застосування;
 • математична логіка;
 • алгебра;
 • формальных языков;
 • математическая логика;
 • математические методы защиты информации;
 • криптография;
 • кусочно-непрерывные динамические системы
 • математичне моделювання;
 • обернені задачі;
 • теорія керування;
 • індустріальна математика;
 • моделювання безперервного розливання металу
 • дискретна математика;
 • теория графів;
 • методи розпізнавання образів;
 • нейромережеві технологіі.
Тут має бути історя відділу
 1. Д.Е. Иванов Генетические алгоритмы построения входных идентифицирующих последовательностей цифровых устройств / Иванов Д.Е. Донецк, 2012. 240с.
   
  У монографії розглядаються питання побудови генетичних алгоритмів ідентифікації цифрових пристроїв. Запропоновано моделі застосування таких алгоритмів, на підставі яких показується практичне «конструювання» різних прикладних методів побудови послідовностей, що ідентифікують, широкого класу. Розробляються методи побудови паралельних версії генетичних алгоритмів на підставі схеми «господар-робітник» і схеми «островів» для паралельних обчислювальних систем широкого класу. Описуються структура та побудова системи моделювання та ідентифікації, основою якої служать розроблені еволюційні методи.
   
  Скачати у форматі PDF

2013

 

MOLDOVA STATE UNIVERSITY
FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
CENTER FOR EDUCATION AND RESEARCH IN MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE (CECMI)
MATHEMATICAL SOCIETY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
organize
the International Scientific conference
“Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2013)”
Chișinău, Republic of Moldova, August 18-22, 2013
-----------------
Centrul de Educatie si Cercetare in Matematica si Informatica (CECMI)
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Matematica si Informatica
Str. A.Mateevici nr. 60
MD-2009 Chisinau
Republica Moldova

Tel. 022 577631
Tel/Fax: 022 577627
E-mail: cecmi_usm@yahoo.com

 


 

IX Международная конференция
"Стратегия качества в промышленности и образовании"

31 мая - 07 июня 2013 г.
Технический университет г. Варна, Болгария

http://www.gipo.dp.ua/

Первое информационное сообщение

 


 

Автоматика - 2013
Міжнародна конференція з автоматичного управління, присвячена 100-річчю з дня народження академіка О.Г. Івахненка
25.09.2013  -   27.09.2013, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
http://conference.nuos.edu.ua/catalog/conferenceDetail;jsessionid=8f371e6ee2ce8f9d3ed714eeb919?conferenceId=19968


 

Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics - ROMAI
Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Bucharest
"Gh. Mihoc - C. Iacob" Institute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics
         of  the Romanian Academy
Dear Colleagues,

We have the pleasure to announce you that the 21st Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2013,
 will take place at the Faculty of Mathematics, University of Bucharest, between 19 - 22 September 2013.
 
Please find details concerning the conference at http://www.romai.ro/conferintele_romai/caim2013_en.html.
Information from  The First Announcement is below.
 
Hoping that you will join our conference,
The Organizing Committee.     

 


Всеукраїнська наукова конференція
«Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів»
22 – 23 лютого 2013 року, м. Рівне (РДГУ ‑ НУВГП)  
http://www.spmmom.com.ua/