МОН ДНР Міністерство освіти і науки ДНР
Державна установа
«Інститут прикладної математики і механіки»
 
 
 


Контакти

Адреса: ДНР 83114, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: (062) 311-03-91
Факс: (062) 311-01-75
E-mail:
 

Конференції

XV Міжнародна науково-технічна конференція "МОДЕЛЮВАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, СИНТЕЗ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ" (МІССУ-2012)
XV Міжнародна науково-технічна конференція "МОДЕЛЮВАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, СИНТЕЗ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ" (МІССУ-2012)
09.09.2012 – 16.09.2012
Інформація приймається до – 25.07.2012
Інформація вже не приймається!

! Терміни прийому заявок і тез продовжено до 25 липня 2012 року !Детальну інформацію про конференцію можна знайти на сайті: http://miscs.org.ua/
 

ОРГАНІЗАТОРИ 

Національна академія наук України; 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; 
Міністерство освіти і науки Російської Федерації; 
Інститут прикладної математики й механіки (ІПММ НАН України, Донецьк, Україна); 
Технічний центр НАН України (ТЦ НАН НАН України, Київ, Україна);
Донецький національний технічний університет (ДонНТУ, Донецьк, Україна);
Національний дослідницький технологічний університет "Московський інститут сталі і сплавів" (МІСіС, Москва, Росія); 
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (НАУ "ХАI", Харкiв, Україна); 
Черкаський державний технологiчний унiверситет (ЧДТУ, Черкаси, Україна).
 
ТЕМАТИКА І МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Метою конференції є об'єднання і координація зусиль учених різних країн, що працюють в області математичного моделювання й розробки систем керування в різних прикладних областях. 
На конференції планується заслухати доповіді, що відбивають сучасний стан у зазначених галузях науки, визначити напрямку практичного впровадження систем керування. 

НАПРЯМКИ РОБОТИ
 • Детерміновані і ймовірнісні моделі процесів і виробництв;
 • Математичні моделі розподілених об'єктів керування;
 • Ідентифікація математичних моделей;
 • Дискретні та неперервні динамічні системи;
 • Математичні моделі соціальних процесів, макро- і мікроекономіки;
 • Алгоритми і програми адаптивних систем керування;
 • Інтелектуальні технології в системах керування;
 • Керування в корпоративних системах;
 • Організація експертних систем і баз знань;
 • Розпізнавання образів;
 • Динаміка систем твердих тіл;
 • Керування і стабілізація динамічних систем.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Наукова програма 
Робота конференції буде проходити по наступних секціях: детерміновані і ймовірнісні моделі процесів і виробництв; математичні моделі соціальних процесів, макро- і мікроекономіки; інтелектуальні технології в системах керування; динаміка і керування в механічних системах; розпізнавання образів; дискретні системи. 
Наукова програма конференції включає 30-хвилинні пленарні доповіді, 15-хвилинні повідомлення в секціях і стендові доповіді. 

Час і місце проведення 
Конференція буде проходити з 9 по 16 вересня 2012 р. у пансіонаті «Канака» (с. Канака, Алуштинский район, АР Крим, Україна). 
День заїзду – 9 вересня 2012 р., день від'їзду – 16 вересня 2012 р. 
Маршрут: м. Алушта - с. Рибаче - с. Канака. У день приїзду на залізничному вокзалі і в аеропорті м. Сімферополя учасників конференції будуть зустрічати супроводжуючі з автобусом. 

Мови конференції 
Українська, російська, англійська. 

Організаційний внесок 
Учасники конференції сплачують оргвнесок у сумі, еквівалентній 40 доларам США у випадку очної участі і 20 доларам США – у випадку заочної. 
Цю суму необхідно відправити не пізніше 20 липня 2012 р. поштовим переказом на ім'я Новаковской Ельвіри Георгіївни, Донецьк-83114, вул.Щорса, буд.57, кв.73. 
Тези доповідей, оргвнесок за які буде внесено після 20 липня 2012 року, у збірнику матеріалів конференції надруковані не будуть. 
Організаційний внесок містить у собі: участь у роботі конференції, отримання матеріалів конференції, організаційні витрати (послуги зв'язку, оренду конференц-залів, трансфер учасників конференції в день заїзду і від'їзду та ін.), пересилання збірників тез доповідей заочним учасникам конференції. Проживання і харчування оплачуються окремо після прибуття на конференцію.

Проживання й харчування 
Вартість проживання і харчування у двомісному номері пансіонату становить 40 доларів США для однієї людини на добу. Оплата проводиться після прибуття на конференцію. 

Тези доповідей 
Тези доповідей мають бути підготовані в редакторі WORD відповідно до доданого зразка і подаються в електронному вигляді. Об'єм тез – одна або дві повні сторінки. Додатково слід подати англійською мовою назву доповіді разом із прізвищами й ініціалами авторів. Тези буде надруковано до початку роботи конференції. 

Публікації 
Доповіді, відібрані Програмним комітетом і оформлені у вигляді статей, будуть опубліковані в наступних виданнях: 
1) у збірниках «Механіка твердого тіла», «Праці IПММ» (IПММ НАН України).  
2) у журналах «Радіоелектронні і комп'ютерні системи», «Системи обробки інформації» і «Вісник Черкаського державного технологічного університету». 
Видання входять у перелік провідних наукових журналів і видань, затверджених ВАК України.

Заявки на участь у конференції 
Заявки на участь у конференції повинні бути відправлені в Оргкомітет за допомогою сайту http://miscs.org.ua/ не пізніше 30.06.2012 р.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
 

Голова: О.О. Криводубський (Україна) 
Заступник голови: Є.Г. Новаковська (Україна) 
Вчений секретар: А.О. Новаковська (Україна) 
Технічний секретаріат: Р.Т. Газимов (Росія) 
Члени організаційного комітету: О.А. Деркач (Україна), С.М. Ковальов (Україна), Б.І. Коносевич (Україна), О.Н. Курганський (Україна), В.Н. Неспірный (Україна), С.В. Сапунов (Україна), О.О. Шептура (Україна)

КОНТАКТИ  

Електронна адреса: info@miscs.org.ua 
Адреси в Інтернеті: 
Контакти Інституту прикладної математики й механіки НАН України:
Адреса: вул. Рози Люксембург, 74, Донецьк, Україна, 83114 
Тел.: (062) 311-03-91 
Факс: (062) 311-02-85
МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Голова: 

Члени програмного комітету: 

Я. Аврейцевич (Польща), Е.А. Башков (Україна), П.І. Бидюк (Україна), Г.Г. Влайков (Україна), О.Я. Григоренко (Україна), Ф.М. Кирилова (Білорусія), В.М. Кунцевич (Україна), Д.В. Ливанов (Росія), А.А. Павлов (Україна), Н.Д. Панкратова (Україна), В.М. Рудницький (Україна), З.Г. Салихов (Росія), Л.С. Стрижко (Росія), В.Н. Томашевский (Україна), О.Є. Федорович (Україна), I.В. Шостак (Україна).

Матеріали доповідей обсягом до 2 сторінок (повністю заповнених) пересилаються електронною поштою у вигляді файлу у форматі Word for Windows

Формат кожної сторінки – А5, 

поля: верхнє і нижнє – 1,8 див, ліве і праве – 1,9 див. 


Прізвища та ініціали авторів – у правому верхньому куті, шрифт –напівжирний курсив, інтервал після – 9 пунктів; назва  – по центру, шрифт – прописний напівжирний; інтервал після – 9 пунктів; назва організації, місто, e-mail авторів: шрифт – курсив, інтервал після – 9 пунктів; основний текст.

Шрифт основного тексту – Times New Roman Cyr 10 пунктів, 

позиція табуляції абзацу – 0,8, одиничний міжрядковий інтервал. 

Таблиці і рисунки (як об'єкти) вставляються до тексту, вони обов'язково повинні містити назву. 

Бібліографічні посилання надаються арабськими цифрами у квадратних дужках. 

Список літератури йде через 6 пунктів після тексту без заголовку.

Учасники з російської сторони висилають, крім того, акт експертизи.


Зразок

Повернення до списку