МОН ДНР Міністерство освіти і науки ДНР
Державна установа
«Інститут прикладної математики і механіки»
 
 
 


Контакти

Адреса: ДНР 83114, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: (062) 311-03-91
Факс: (062) 311-01-75
E-mail:
 

Відділи

Відділ нелінійного аналізу
Напрямки наукових досліджень відділу:
  • топологічні методи в теорії нелінійних рівнянь з частинними похідними і варіаційних задачах;
  • розв'язність, якісні та асимптотичні властивості розв'язків лінійних і нелінійних рівнянь і систем;
  • усереднення крайових задач для нелінійних рівнянь в областях складної структури;
  • загальна теорія лінійних граничних задач.
Відділ нелінійного аналізу засновано в квітні 1979 р. за ініціативою доктора фізико-математичних наук професора, згодом академіка НАН України, Ігоря Володимировича Скрипника. Він очолював відділ з моменту заснування до лютого 2005 року.

 1. А.А. Ковалевский, И.И. Скрыпник, А.Е. Шишков. Сингулярные решения нелинейных эллиптических и параболических уравнений. - Киев: Наукова думка, 2010. - 499 с.

2. И.В. Скрыпник. Избранные труды. - Киев: Наукова думка, 2008. - 408 с.

3. В.П. Бурский. Методы исследования граничных задач для общих дифференциальных уравнений. - Киев: Наукова думка, 2002. - 315 с.

4. И.В. Скрыпник. Методы исследования нелинейных эллиптических граничных задач. - Москва: Наука, 1990. - 448 с.

5. И.В. Скрыпник.  Нелинейные эллиптические уравнения высшего порядка. - Москва: ВИНИТИ. Современные проблемы математики, 1990. - Т. 37, с. 3-87.

6. I.V. Skrypnik. Nonlinear elliptic boundary problems. - Leipzig: Teubner, 1986. - 232 p.

7. С.Г. Суворов. Собственные функции нелинейных эллиптических операторов. - Томск: Томский Государственный Университет, 1982. - 95 с.

8. И.В. Скрыпник. Разрешимость и свойства решений нелинейных эллиптических уравнений. - Москва: ВИНИТИ. Современные проблемы математики, 1976. - Т.9, с. 131-254.

9. И.В. Скрыпник.  Нелинейные эллиптические уравнения высшего порядка. - Киев: Наукова думка, 1973. - 219 с.